- เปิด notepad ขึ้นมา แล้วพิมพ์

Windows Registry Editor Version 5.00

;Remove Shortcut Arrows

[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]

"IsShortcut"=-

แล้วก็กด save เป็นชื่ออะไรก็ได้ แต่ต้องเลือกเป็นนามสกุล .reg เท่านั้น

- วิธีใช้ ให้ดั๊บเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ แล้วตอบ yes, ok จากนั้นรีเครื่อง 1 ครั้ง ลูกศรก็จะหายไป